Rutiner för medlemsansökan

Rutiner för medlemsansökan till SFOM

Läkare, som önskar blir medlem i SFOM kontaktar först:

  1. Medlem av styrelsen
  2. Skattmästaren om läkare EJ är medlem i Läkarförbundet.
    Föreningssekreteraren (övriga).
  3. Läkaren ombedes ta kontakt med sekreteraren, Ewa Giannini, i Medlemsadministrationen, Läkarförbundet för själva registreringen.

Ewa Giannin, 08-790 3311, ewa.giannini@slf.se
Ekonomiavdelningen/Medlemsregistret
Box 5610, 11486 Stockholm

Hon tar emot anmälan om medlemskap och startar debiteringsrutinerna för inbetalning av årsavgift till SFOM för de, vilka är medlemmar i Läkarförbundet.
Betalning av medlemsavgiften från läkare som inte är medlem i Läkarförbundet sker till skattmästaren.
Medlemsavgiften till SFOM är från och med årsmötet 2005 400 SEK.