top of page
5 (1).jpg

UTBILDNING

Inbjudan till kurser i regi av  SFOM            

(Svensk Förening för Ortopedisk Medicin)

 

SFOM har beslutat att subventionera följande 2-dagars kurser till blivande eller färdiga allmänläkare. Kurserna motsvarar innehållsmässigt avsevärt mer än de SK-kurser (Övre kroppshalvan respektive Nedre kroppshalvan) som under många år hållits av våra kursledare i Socialstyrelsens regi. Även fysioterapeuter från vårdcentral får delta i kursen, oberoende av om vårdcentralläkare deltar. 

Några kursplatser finns kvar till nack kursen.

 

Kursort Gävle. Kurslokal: Rehabkliniken, Lantmäterigat 2, Gävle,

OBS: Max 12 kursdeltagare.

Kostnad per elev och kurs: 2000kr  + 25% moms. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Kursintyg utfärdas. Lärare: Leg läk Bernt Ersson/Eva Helde (beror på elevantal).

 

Kurserna omfattar diagnostik och behandling av de vanligaste smärttillstånden och funktionsstörningarna på de i kurstiteln angivna anatomiska områdena ur ett primärvårds- och rehabiliteringsperspektiv.

 

Nackkursen innehåller dels generell undersökningsteknik inkl neurologi, men också detaljerad, specifik undersökningsteknik samt specifik mobiliseringsteknik inklusive mobiliseringar med dubbla krökar för ökad säkerhet och bättre resultat, motsvarande nivå OMT steg 2/3.

Kurserna är utpräglat praktiska, lärare och elever undersöker varandra delvis avklädda.

 

Efter kurserna skall elev kunna (enl Socialstyrelsens riktlinjer för SK kurser):

-Redogöra för vanliga symtom från rörelseapparaten med ortopedmedicinsk genes.

-Undersöka rörelseapparaten med manuell undersökningsteknik.

-Diagnosticera vanliga ortopedmedicinska tillstånd och ge trolig förklaring till besvären.

-Utreda och bedriva differentialdiagnostik.

-Utföra manuell behandling och ge hemövningar till patienterna.

-Injicera (gäller även fysioterapeuter inför ev delegering på vårdcentral) och adekvat medicinera vanliga åkommor.

-Planera/följa upp behandlingsstrategier, följa upp dessa i den egna verksamheten samt avgöra när och hur att skriva adekvata remisser till övriga terapeuter/specialistkliniker.

 

Kursdagar 2024: OBS fredagar + lördagar.

Kurs 1: Axel, thorax hölls 15-16 mars. Kurs 2: Ländrygg, bäcken, höft hölls 19-20 april.                   

Kurs 3: Nacke: 27-28 september.                                   Anmälan senast: 240920

Kurs 4: Knä, fot/armbåge, hand 15-16 november.        Anmälan senast: 241101

 

Kurslitteratur (+ 6% moms), betalas på plats mot kvitto.

B Ersson: Grundläggande ortopedisk medicin: Ländrygg, bäcken, höft: 450 kr, 

Axel, nacke, thorax: 600 kr, Armbåge, underarm, hand: 400 kr, Knä, underben, fot: 400 kr

Anmälan: SFOM; c/o dr B Ersson, Rehabkliniken, Lantmäterigat 2, 80264 Gävle

Deltagarantalet är begränsat till 12 elever. Kursplats tilldelas efter  anmälningsdatum.

Kursavgift betalas efter kallelse i sin helhet, innan kursstart till Bg 5405-6510 

Förfrågningar och Anmälan: 0703-510914, Mail: bernt@shoedoc.se

bottom of page