top of page

DAGORDNING för ÅRSMÖTE
Svensk Förening för Ortopedisk Medicin

Plats: Clarion Winn Hotell
         Slottsgatan 9
         80138 Gävle
         026-647000
         Cl.winn.gavle@choice.se
         Fredagen den 16 september 2022
         klockan 13.00 – 15.00
         gemensam lunch kl 12.00

1.MÖTET ÖPPNAS

2.VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, 2 personer

3.VAL AV ÅRSMÖTESORDFÖRANDE

4.VAL AV ÅRSMÖTESSEKRETERARE

5.GODKÄNNANDE av föredragningslistan

6.VERKSAMHETSBERÄTTELSEN verksamhetsåren 2019-2021

7.EKONOMISK REDOVISNING och revisionsberättelse verksamhetsåren 2019-2021

8.ANSVARSFRIHET för styrelsearbetet verksamhetsåren 2019-2021

9.VAL AV STYRELSELEDAMÖTER och REPRESENTANT I HEMBORGSKA STIFTELSEN SAMT FIRMATECKNARE FÖR FÖRENINGEN

10.VAL AV VALBEREDNING

11.VAL AV TVÅ REVISORER och TVÅ REVISORSSUPPLEANTER

12.FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT till föreningen

13.NÄSTA ÅRSMÖTE tid och plats

14.FRÅGOR VÄCKTA AV STYRELSEN

15.FRÅGOR VÄCKTA AV MEDLEMMAR

16.ÖVRIGA FÖRENINGSÄRENDEN

 

bottom of page