top of page

SFOM är en vetenskaplig läkarförening, bildades 1964 för att utveckla och sprida kunskaper om funktionsdiagnostik och ortopedmedicinska behandlingsmetoder.

UNDERSÖKNINGSMETODER
bottom of page