top of page

Forskningsbidrag

Ann-Mari och Ragnar Hemborgs minnesfond främjar vetanskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område; forskning, resestipendier, etc. Ansökningsblanketter finns att hämnta från hemsidan och där finns information om sista ansökningsdag och till vem ansökningar ska skickas. OBS. viktigt att skicka ansökan i flera ex, se hemsida för detaljer.

Se vidare hemsidan: www.hemborgsfond.se

bottom of page