top of page
2 (1).jpg

Svensk Förening för Ortopedisk Medicin, (SFOM) en vetenskaplig läkarförening, bildades 1964 för att utveckla och sprida kunskaper om funktionsdiagnostik och ortopedmedicinska behandlingsmetoder.

SFOM är en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad läkarförening i Svenska Läkaresällskapet.

 

Kallelse till årsmöte i Svensk Förening för Ortopedisk Medicin.

Till dig som är medlem i SFOM:

Svensk förening för ortopedisk medicin kallar till sitt årsmöte i Gävle.

Vi kallar nu till årsmöte för uppföljning av verksamhetsåren 2023-24   fredag den 24 sept, kl 13-15.

Lokal: Clarion Winn hotell 

N. Slottsgatan 9

80138 Gävle

026-647000

cl.winn.gavle@choice.se

 

Vid årsmötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar att ske. Vi planerar kunna uppdatera hemsidan med underlag för dessa (dagordning, verksamhetsberättelse etc..) senast 9 sept. 

SFOM s hemsida nås på adressen www.SFOM.se.

Dagordningen inkluderar nyval på väsentliga poster.

Vi har arbetat för att få en mer lättillgänglig hemsida.

Känner du någon som är intresserad av ortopedisk medicin men som ännu inte är medlem?

Man kan anmäla sig via läkarförbundets medlemsregister eller direkt till föreningen, via hemsidan.

Vi önskar dig välkommen till årsmötet! Vi hoppas på trevliga diskussioner och ditt engagemang!

Styrelsen

     

bottom of page