Styrelsen informerar

Forskningsbidrag

Ann-Mari och Ragnar Hemborgs minnesfond främjar vetanskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område; forskning, resestipendier, etc. Sammanlagt 70000 kr finns att söka för utdelning 2013. Ansökningsblanketter finns att hämnta från hemsidan och där finns information om sista ansökningsdag, 10 dec. och till vem ansökningar ska skickas. OBS. viktigt att skicka ansökan i flera ex, se hemsida för detaljer.

Se vidare hemsidan: www.hemborgsfond.se