Äldre material

The Backyards of OM

Angående Hypermobilitet? Diskussionsinlägg
Är det farligt? Det låter ju till och med litet kul, att just vara överrörlig. Jag har haft kontakt under mina år som företagsläkare av många, vanligen unga kvinnor, som utvecklat myofasciella smärtsyndrom av olika digniteter och där sedvanlig utredning med fokus mot sjukdomar som skapar myofasciell smärta uppvisar normalvärden rakt över.

Jag har mot bakgrunden av min OM-utbildning sett, att alla som kommit med sin smärta har uppvisat instabilitet i alla rörelseriktningar, i en eller flera leder, inkl. kotpelarens mellankotskivor. “Hypermobilitet” (BJHS benign joint hypermobility syndrome) har de fått som diagnos. Ingen tänker på att “hypermobilitet” kan ske endast om ledens stabilitet är dålig. Då förstår man genast vad som kommer att hända med den individens muskelsystem om 5-10 år.

Det har kommit intressanta synpunkter från professor William R Ferrell, Royal Infirmary, Glasgow som tyder på att de som uppvisar “hypermobilitet” har nedsatt proprioception förutom detta. Andra tankar är (reumatolog Grahame R) att de hypermobila har en felaktig genetisk kodning av sin kollagena bindväv. Således kan man tänkta sig, att de hypermobila egentligen har Ehlers-Danlos Syndrom, light.

Här skulle alltså de seronegativa reumatikerna, fibromyalgi, “somatoformt smärtsyndrom” och polyneuropati diagnoser kanhända ha en gemensam orsak för sina smärtor! Spännande tanke, som kan leda till Kausala diagnoser för denna grupp, som frestar etablissemangets tålamod.
SFOM 2008